نام واحد : آرد اهواز

نام محصول : سبوس گندم

 • سریال مجوز : 2000004
 • شماره مجوز : 13068
 • تاریخ مجوز : 23/06/1388
 • کد محصول : 15311321
 • شرح محصول : سبوس گندم
 • ظرفیت : 15,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%