نام واحد : تعاونی تولیدی آرمان مهر کردکوی

نام محصول : بسته بندی سرکه

 • سریال مجوز : 3813431
 • شماره مجوز : 12018
 • تاریخ مجوز : 18/09/1389
 • کد محصول : 15492459
 • شرح محصول : بسته بندی سرکه
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 18%
  18%