نام واحد : تعاونی تولیدی آرمان مهر کردکوی

نام محصول : مربای هویج

 • سریال مجوز : 3813431
 • شماره مجوز : 12018
 • تاریخ مجوز : 18/09/1389
 • کد محصول : 15131316
 • شرح محصول : مربای هویج
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 18%
  18%