نام واحد : تعاونی 572 ایثارگران اهواز

نام محصول : انواع ماکارونی

 • سریال مجوز : 2013401
 • شماره مجوز : 19345
 • تاریخ مجوز : 25/12/1384
 • کد محصول : 15441110
 • شرح محصول : انواع محصولات اردی
 • ظرفیت : 3,840 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%