نام واحد : تعاونی آرش آبنوش

نام محصول : شیرین کردن وتصفیه وبسته بندی

 • سریال مجوز : 2013244
 • شماره مجوز : 25868
 • تاریخ مجوز : 15/12/1385
 • کد محصول : 15541141
 • شرح محصول : شیرین کردن وتصفیه وبسته بندی اب اشامیدنی
 • ظرفیت : 30,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%