نام واحد : لاله های سرخ دوکوهه

نام محصول : دوغبدون گاز

 • سریال مجوز : 2013245
 • شماره مجوز : 23747
 • تاریخ مجوز : 14/11/1387
 • کد محصول : 15201236
 • شرح محصول : دوغ بدون گاز
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%