نام واحد : پاکمهر کاران توانا

نام محصول : ترشیجات و شورجات

 • سریال مجوز : 3026299
 • شماره مجوز : 701/30110
 • تاریخ مجوز : 13/09/1389
 • کد محصول : 15131230
 • شرح محصول : ترشیجات
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 89%
  89%