نام واحد : کشت و صنعت خاور پویا

نام محصول : سردخانه زیرصفر

 • سریال مجوز : 3026301
 • شماره مجوز : 701/30593
 • تاریخ مجوز : 17/09/1389
 • کد محصول : 15135012
 • شرح محصول : سردخانه زیرصفر
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 71%
  71%