نام واحد : محمد نصرالله زاده

نام محصول : اب معدنی

 • سریال مجوز : 1935444
 • شماره مجوز : 11988
 • تاریخ مجوز : 20/09/1389
 • کد محصول : 15541120
 • شرح محصول : اب معدنی
 • ظرفیت : 9,000,000 لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%