نام واحد : گیلان تامین نوآور پارس

نام محصول : انجمادوبسته بندی مرغ

 • سریال مجوز : 2818265
 • شماره مجوز : 2776
 • تاریخ مجوز : 21/09/1389
 • کد محصول : 15111211
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی مرغ
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 96%
  96%