نام واحد : موادغذایی ارمیا ناز یزد

نام محصول : انواع رب گوجه فرنگی

 • سریال مجوز : 3425270
 • شماره مجوز : 34227
 • تاریخ مجوز : 23/09/1389
 • کد محصول : 15491810
 • شرح محصول : انواع رب گوجه فرنگی
 • ظرفیت : 2,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 10%
  10%