نام واحد : صنایع غذائی بهین سفره اصفهان-شرکت

نام محصول : پودرسیب زمینی

 • سریال مجوز : 1339322
 • شماره مجوز : 45634
 • تاریخ مجوز : 01/10/1389
 • کد محصول : 15132013
 • شرح محصول : پودرسیب زمینی
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%