نام واحد : لبنیاتی نگاه دورق

نام محصول : خامه پاستوریزه

 • سریال مجوز : 2013934
 • شماره مجوز : 24450
 • تاریخ مجوز : 12/11/1388
 • کد محصول : 15201120
 • شرح محصول : خامه پاستوریزه
 • ظرفیت : 170 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%