نام واحد : نیوشا پروتئین پارسیان

نام محصول : تولید و بسته بندی انواع بادام

 • سریال مجوز : 3120148
 • شماره مجوز : 32879
 • تاریخ مجوز : 11/11/1389
 • کد محصول : 15492130
 • شرح محصول : تولید وبسته بندی انواع بادام
 • ظرفیت : 137 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%