نام واحد : مهدی اکبریان

نام محصول : درجه بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 2014320
 • شماره مجوز : 11794
 • تاریخ مجوز : 11/06/1385
 • کد محصول : 15492716
 • شرح محصول : درجه بندی حبوبات
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%