نام واحد : صنایع غذایی آبادان وارنا

نام محصول : دوغبدون گاز

 • سریال مجوز : 2014483
 • شماره مجوز : 27777
 • تاریخ مجوز : 20/12/1388
 • کد محصول : 15201236
 • شرح محصول : دوغ بدون گاز
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%