نام واحد : مجتبی احمدی

نام محصول : خیارشور

 • سریال مجوز : 2420849
 • شماره مجوز : 44786
 • تاریخ مجوز : 09/10/1389
 • کد محصول : 15131212
 • شرح محصول : خیار شور
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%