نام واحد : تگرگ انجماد جنوب

نام محصول : یخ

 • سریال مجوز : 2014617
 • شماره مجوز : 26869
 • تاریخ مجوز : 26/12/1387
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 7,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (المثنی)
 • پیشرفت : 100%
  100%