نام واحد : نوری-اقبال

نام محصول : نمک طعام تصفیه شده

 • سریال مجوز : 1339359
 • شماره مجوز : 47950
 • تاریخ مجوز : 12/10/1389
 • کد محصول : 15492510
 • شرح محصول : نمک طعام تصفیه شده
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 75%
  75%