نام واحد : تهیه و بسته بندی خشکبار آرات

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی خرما

 • سریال مجوز : 2014751
 • شماره مجوز : 6199
 • تاریخ مجوز : 22/03/1389
 • کد محصول : 15131922
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی خرما
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%