نام واحد : نوری-اقبال

  • استان : اصفهان
  • شهر : اصفهان
  • نشانی شرکت : بوستان ملت...
  • تلفن شرکت : ****627جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد : منطقه صنعتی سروش بادران
  • تلفن واحد : -
  • مدیر : اقبال نوری
  • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی سروشبادران

نام محصول : نمک طعام تصفیه شده

  • سریال مجوز : 1339359
  • شماره مجوز : 47950
  • تاریخ مجوز : 12/10/1389
  • کد محصول : 15492510
  • شرح محصول : نمک طعام تصفیه شده
  • ظرفیت : 6,000 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
  • نوع مجوز : طرح توسعه
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 75%
    75%