نام واحد : دام و طیور رومز

نام محصول : بسته بندی خوراک دام -طیور-آبزیان

 • سریال مجوز : 2015262
 • شماره مجوز : 14650
 • تاریخ مجوز : 14/07/1389
 • کد محصول : 15331170
 • شرح محصول : بسته بندی خوراک دام -طیور-آبزیان
 • ظرفیت : 100,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%