نام واحد : گروه صنایع غذایی مچ سراوان

 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : سراوان
 • نشانی شرکت : زاهدان.خ...
 • تلفن شرکت : *********054جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : سراوان.شهرک صنعتی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : ابراهیم سپاهی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : خوراک اماده دام

 • سریال مجوز : 2308161
 • شماره مجوز : 22346
 • تاریخ مجوز : 06/10/1389
 • کد محصول : 15331130
 • شرح محصول : خوراک اماده دام
 • ظرفیت : 3,900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%