نام واحد : مجتمع صنایع غذایی دوبرار کیهان

نام محصول : نبات

 • سریال مجوز : 3813458
 • شماره مجوز : 12754
 • تاریخ مجوز : 05/10/1389
 • کد محصول : 15431311
 • شرح محصول : نبات
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 41%
  41%