نام واحد : فرشید مصطفایی روزبهانی

 • استان : لرستان
 • شهر : بروجرد
 • نشانی شرکت : بروجرد - شهر...
 • تلفن شرکت : *******665جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : استرینان جنب سرد خانه 2000 تنی الفت
 • تلفن واحد : *******665جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : فرشید مصطفایی روزبهانی
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : اسپری زعفران

 • سریال مجوز : 2911473
 • شماره مجوز : 12939
 • تاریخ مجوز : 16/09/1389
 • کد محصول : 15492423
 • شرح محصول : اسپری زعفران
 • ظرفیت : 25 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 19%
  19%