نام واحد : خوشه زرین امید

نام محصول : بسته بندی بیکینگ پودر

 • سریال مجوز : 2009601
 • شماره مجوز : 26975
 • تاریخ مجوز : 27/12/1387
 • کد محصول : 15311649
 • شرح محصول : تولید و بسته بندی بیکینگ پودر
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%