نام واحد : توسعه صنعت سازان مهرامیدفردا

  • استان : سیستان و بلوچستان
  • شهر : سراوان
  • نشانی شرکت : تهران.خ قائم...
  • تلفن شرکت : *********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد : سراوان.شهرک صنعتی
  • تلفن واحد : -
  • مدیر : حسین زارعی
  • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی :

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی خرما

  • سریال مجوز : 2308173
  • شماره مجوز : 23491
  • تاریخ مجوز : 19/10/1389
  • کد محصول : 15131922
  • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی خرما
  • ظرفیت : 4,000 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
  • نوع مجوز : جواز تاسیس
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 3%
    3%