نام واحد : طیور داران شمال شرق

نام محصول : پودرپوست تخم مرغ

 • سریال مجوز : 3026392
 • شماره مجوز : 701/34675
 • تاریخ مجوز : 20/10/1389
 • کد محصول : 15491916
 • شرح محصول : پودرپوست تخم مرغ
 • ظرفیت : 862 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 37%
  37%