نام واحد : ذغال سنگ نور زیاران

نام محصول : کنسانتره زغال سخت

 • سریال مجوز : 350144000000
 • شماره مجوز : 23492
 • تاریخ مجوز : 07/05/1392
 • کد محصول : 1010412308
 • شرح محصول : کنسانتره زغال سنگ سخت (آنتراسیت)
 • ظرفیت : 112,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج زغال سنگ ولینیت ..(10)
 • گروه 4 رقمی : استخراج وآگلومراسیون ذغالسنگ(1010)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%