نام واحد : نبی قاطع

نام محصول : برنجکوبی

 • سریال مجوز : 2015611
 • شماره مجوز : 14114
 • تاریخ مجوز : 18/09/1385
 • کد محصول : 15311230
 • شرح محصول : برنجکوبی
 • ظرفیت : 2,300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%