نام واحد : تعاونی ساحل تینا فارس گروه 3446

نام محصول : قند رژیمی

 • سریال مجوز : 1605519
 • شماره مجوز : 11914893
 • تاریخ مجوز : 04/10/1389
 • کد محصول : 15421330
 • شرح محصول : قندخرماشکرخرما
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%