نام واحد : حسین فرهادی ناغانی

نام محصول : آبنبات

 • سریال مجوز : 1806586
 • شماره مجوز : 18142
 • تاریخ مجوز : 22/10/1389
 • کد محصول : 15431312
 • شرح محصول : ابنبات
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 48%
  48%