نام واحد : شرکت کنجد مشعل پارسیان

نام محصول : شستشو و پوستیگیری و بسته بندی کنجد خام

 • سریال مجوز : 1789544
 • شماره مجوز : 84999
 • تاریخ مجوز : 20/10/1389
 • کد محصول : 15492182
 • شرح محصول : شستشووپوستگیری وبسته بندی کنجد خام
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%