نام واحد : شرکت تعاونی تولیدی آویسا پاک صنعت - تمدید 42675

نام محصول : مکمل غذائی انسان

 • سریال مجوز : 1789545
 • شماره مجوز : 85010
 • تاریخ مجوز : 20/10/1389
 • کد محصول : 15491445
 • شرح محصول : مکمل غذائی انسان
 • ظرفیت : 360 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 8%
  8%