نام واحد : حشمت اله قلی زاده

نام محصول : روغن نباتی خام ازموادنباتی وکنجاله روغن کشی

 • سریال مجوز : 2911489
 • شماره مجوز : 15158
 • تاریخ مجوز : 23/10/1389
 • کد محصول : 15141210
 • شرح محصول : روغن نباتی خام ازموادنباتی وکنجاله روغن کشی
 • ظرفیت : 6,400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 12%
  12%