نام واحد : تعاونی صنایع غذایی فرید بهبهان

نام محصول : ماء الشعیرگازدار

 • سریال مجوز : 2016075
 • شماره مجوز : 27376
 • تاریخ مجوز : 20/12/1390
 • کد محصول : 15531111
 • شرح محصول : ماء الشعیرگازدار
 • ظرفیت : 45,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%