نام واحد : تعاونی 808 بابابرفی زاگرس

نام محصول : بطری پت

 • سریال مجوز : 2420893
 • شماره مجوز : 48792
 • تاریخ مجوز : 02/11/1389
 • کد محصول : 25201394
 • شرح محصول : بطریهای پت PET
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 17%
  17%