نام واحد : علی صاحب محمدی

نام محصول : پوست گیری-بوجاری-خشک کردن ونگهداری دانه های روغنی

 • سریال مجوز : 2008578
 • شماره مجوز : 7031
 • تاریخ مجوز : 31/03/1386
 • کد محصول : 15492180
 • شرح محصول : پوست گیری-بوجاری-خشک کردن ونگهداری دانه های روغنی
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%