نام واحد : تعاونی آرش آبنوش

نام محصول : ظروف پلاستیکی پت ازپروفورم

 • سریال مجوز : 2013244
 • شماره مجوز : 25868
 • تاریخ مجوز : 15/12/1385
 • کد محصول : 25201397
 • شرح محصول : پری پت prepet
 • ظرفیت : 3,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%