نام واحد : زرین مبین

نام محصول : ابمیوه ازکنسانتره

 • سریال مجوز : 2012556
 • شماره مجوز : 3668
 • تاریخ مجوز : 19/02/1386
 • کد محصول : 15131740
 • شرح محصول : ابمیوه ازکنسانتره
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%