نام واحد : عمران و مهدی ممی زاده دامناب

نام محصول : انواع شکلات

 • سریال مجوز : 1789568
 • شماره مجوز : 86324
 • تاریخ مجوز : 03/11/1389
 • کد محصول : 15431220
 • شرح محصول : انواع شکلات
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 99%
  99%