نام واحد : شرکت تولیدی و صنعتی خورشید زریوار

نام محصول : ماء الشعیرگازدار

 • سریال مجوز : 2506098
 • شماره مجوز : 49136
 • تاریخ مجوز : 11/11/1389
 • کد محصول : 15531111
 • شرح محصول : ماء الشعیرگازدار
 • ظرفیت : 90,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدمالتاوماءالشعیر(1553)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%