نام واحد : توسعه صنایع روغن نباتی گل بهار پارسیان

نام محصول : روغن مارگارین و مشابه

 • سریال مجوز : 3120255
 • شماره مجوز : 27553
 • تاریخ مجوز : 03/11/1389
 • کد محصول : 15141510
 • شرح محصول : هیدروژنه کردن روغن نباتی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 7%
  7%