نام واحد : یخسازی خنک توسعه

نام محصول : سالادالویه

 • سریال مجوز : 2308197
 • شماره مجوز : 24607
 • تاریخ مجوز : 02/11/1389
 • کد محصول : 15131662
 • شرح محصول : سالادالویه
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 10%
  10%