نام واحد : شیر پاستوریزه آسیا دشت جنوب

نام محصول : دوغبدون گاز

 • سریال مجوز : 2018048
 • شماره مجوز : 7957
 • تاریخ مجوز : 13/08/1386
 • کد محصول : 15201236
 • شرح محصول : دوغ بدون گاز
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%