نام واحد : مجتمع غذایی وصنعتی دز سرما

نام محصول : انواع کنسرو غیر گوشتی

 • سریال مجوز : 2003853
 • شماره مجوز : 9193
 • تاریخ مجوز : 30/04/1389
 • کد محصول : 15131610
 • شرح محصول : حفاظت ازفسادمیوه جات وسبزیجات بروش کنسروسازی غیرگوشتی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%