نام واحد : تعاونی مدیریت صادرات گیاهان معطرکاروان

نام محصول : پسته

 • سریال مجوز : 1935777
 • شماره مجوز : 12472
 • تاریخ مجوز : 10/11/1389
 • کد محصول : 15492162
 • شرح محصول : بسته بندی پسته
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 27%
  27%