نام واحد : صنایع نوشابه مهنانوش

نام محصول : دوغبدون گاز

 • سریال مجوز : 2005697
 • شماره مجوز : 29750
 • تاریخ مجوز : 26/12/1386
 • کد محصول : 15201236
 • شرح محصول : دوغ بدون گاز
 • ظرفیت : 3,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%