نام واحد : شرکت نوآوران نان سبوس - تمدید 43872

نام محصول : نان صنعتی - نان اروپائی - نان حجیم

 • سریال مجوز : 1789589
 • شماره مجوز : 87225
 • تاریخ مجوز : 17/11/1389
 • کد محصول : 15411141
 • شرح محصول : نان صنعتی - نان اروپائی
 • ظرفیت : 12,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 33%
  33%