نام واحد : گیاه دارویی چمستان

نام محصول : انواع محصولات ارایشی وبهداشتی

 • سریال مجوز : 3026479
 • شماره مجوز : 701/38519
 • تاریخ مجوز : 23/11/1389
 • کد محصول : 24241550
 • شرح محصول : انواع محصولات ارایشی وبهداشتی
 • ظرفیت : 120 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 22%
  22%