نام واحد : تولیدی حلواشکری و ارده سازی طاووس

نام محصول : شوریجات

 • سریال مجوز : 2001690
 • شماره مجوز : 4324
 • تاریخ مجوز : 30/02/1387
 • کد محصول : 15131210
 • شرح محصول : حفاظت ازفساد میوه جات وسبزیجات بروش شوریجات وترشیجات
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%