نام واحد : عبدالواحد حاجی زاده نوری

نام محصول : بسته بندی خشکبار

 • سریال مجوز : 3026483
 • شماره مجوز : 701/38363
 • تاریخ مجوز : 21/11/1389
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%