نام واحد : تعاونی صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی وغذائی نگین دز

نام محصول : شستشووپوستگیری وبسته بندی کنجد خام

 • سریال مجوز : 2005679
 • شماره مجوز : 3091
 • تاریخ مجوز : 16/02/1387
 • کد محصول : 15492182
 • شرح محصول : شستشووپوستگیری وبسته بندی کنجد خام
 • ظرفیت : 20 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%