نام واحد : کشت و صنعت شادبه طرح توسعه

نام محصول : بسته بندی قند

 • سریال مجوز : 3716992
 • شماره مجوز : 23184
 • تاریخ مجوز : 19/10/1389
 • کد محصول : 15421223
 • شرح محصول : بسته بندی قند
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 63%
  63%